Disclaimer & algemene verkoop voorwaarden

Disclaimer 

Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op het tijdstip van ontvangst of na verloop van tijd nog juist is. De Hillegomse Houtgroep is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van deze site.

Overname van informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming. Deze site bevat verwijzingen naar sites van derden. De Hillegomse Houtgroep is niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud.

Algemene Verkoop Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, met arbitraal beding, zoals deze laatstelijk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad.

De PDF van deze Algemene Voorwaarden kunt u hieronder downloaden.

Algemene Voorwaarden Hillegomse-Houtgroep-en-logistieke-mogelijkheden